Bombardamentele din 7 mai 1944 asupra cartierului. Foto Willy Pragher